Danh mục: Parking

Th8 15
Bất cập bãi đỗ xe tại chung cư: Thiếu trầm trọng!

Thiếu bãi đỗ xe trong chung cư, nhiều người phải gửi xe ở các bãi xa nhà, ngoài trời.…

Th6 29
Mô hình AirBnB cho kho bãi tại Việt Nam – lạ mà quen?

Mô hình chia sẻ kho hàng hóa tại Việt Nam (ảnh minh họa) Cuôi năm 2018, JLL Vietnam…

Th10 26
One thing separates creators

Enterprise applications are complex — there is an insane amount of information that is…

Th10 25
What to do if tour product isn’t growing

As a founder, product lead at Pinterest and PM for a couple products at Google, as…